Informatie

Statutair : De Hofstad Dammers

Stamboom

* DIO (22.03.1906) - RDG/DIO (29.05.1989) - Haeghe Z (1.06.2006) - ODB Haeghe Z (1.07.2006)
* ODB (30.01.1923) - ODB/HDC (13.02.1956) - ODB/GONA (3.12.1970) - GONA/TAMUVONA (1.01.1980) - ODB(30.01.1988)
  - ODB/Haeghe PV (1.05.1994) - ODB/HPV-RDG/DIO (29.06.2006) - ODB Haeghe Z (1.07.2006) - ODB (1.04.2009)
* RDG (31.03.1924) - RDG/DIO (29.05.1989) - Haeghe Z (1.06.2006) - ODB Haeghe Z (1.07.2006)

Speellocatie

Tijdelijk locatie vanwege renovatie:
SOS-Kwieksport
Bentelostraat 100
2545 NT  DEN HAAG


Tijdelijk gesloten vanwege renovatie:
Ontmoetingscentrum Morgenstond
1e Eeldepad 3a
2541 JG  DEN HAAG
Clubavond donderdag vanaf 19.30 uur

Contact

Jaap van Hal (voorzitter): tel. 06 - 37 73 44 48, e-mail: jaapvanhal@casema.nl
Frans van de Velde (vice voorzitter): tel. 070 - 368 97 32
Dion van Bommel (secretaris): tel. 0174 - 270 457

Gironummer

NL93 INGB 0000 3264 00 t.n.v. Damvereniging ODB

Contributie

Senioren € 11,50 per maand
Jeugd € 4,00 per maand

Hierbij geldt dat voor leden met een geldige ooievaarspas voor senioren 50% korting van toepassing is en voor jeugd 100%.

Bestuur

Voorzitter Jaap van Hal
Vice voorzitter Frans van de Velde
Secretaris Dion van Bommel
Penningmeester Bonne Douma
Lid Nerin Bisseswar